Chcete, aby u Vás na škole vládla medzi deťmi empatia, láskavosť a porozumenie?

Aby deti vedeli spolupracovať a vzájomne komunikovať?

 

"Vedecké výskumy jednoznačne dokazujú, že deti, ktoré sú empatické, láskavé a majú porozumenie pre druhých, sú v živote šťastnejšie a úspešnejšie."

 

 

Aj vaši žiaci...

 

 • nevedia dosť dobre komunikovať o svojich potrebách a pocitoch?
 • nerozumejú potrebám a pocitom ostatných ľudí či iných bytostí?
 • nevedia v rámci triedy spolupracovať a pomáhať?
 • sa nechcú podieľať na spoločných aktivitách?
 • nevedia pracovať so svojimi emóciami, hnevom či odpustením?
 • nevnímajú svoju jedinečnosť?
 • nezaujíma pomoc druhým?

POĎME TO SPOLU ZMENIŤ!

 

 

Začnite už DNES s vašimi deťmi,

PRÍJEMNE a HRAVO,

 

 

Vytvorila som jedinečnú hru, ktoré podporuje základné kompetencie žiakov v 21. storočí - empatiu, komunikáciu a spoluprácu.

DÚHOVKA

"Malá hra,ktorá robí veľké zázraky

v ľudských srdciach."

 

HRA PRE ŠŤASTNEJŠIE DETI A KRAJŠÍ SVET!

 
Nie súťaživosť, ale vzájomná pomoc!
Nie ja, ale ty!

Nie pre mňa, ale pre dobro nás všetkých!

 

DÚHOVKA:

 • rozvíja empatiu
 • posilňuje komunikáciu
 • zlepšuje porozumenie
 • podporuje kreativitu
 • učí láskavosti
 • napomáha spolupráci
 • pre žiakov prvého stupňa

 

Vedecké výskumy jednoznačne dokazujú,

že deťom po celom svete chýba dostatočná empatia!

                                   Nielen k členom svojej rodiny,

                                     k druhým ľuďom a prírode,

                                        ale aj k SEBE SAMÝM. 

 

Tento alarmujúci stav je dôsledkom nedostatku kvalitne spoločne stráveného času, chýbajúcej empatie a porozumenia v samotnej rodine, ale aj absentujúcej vzájomnej komunikácii a porozumeniu rozdielnych potrieb jej členov. 

 

 

 

"V Dánsku tento problém vnímajú tak silne,

že ju dokonca začali vyučovať na základných školách.

Nedostatok empatie je jedným z dôvodov, prečo sa my ľudia stávame

menej citlivými voči samým sebe a svojmu okoliu. 

Každý zvyčajne myslí iba na seba a na svoje dobro. 

Kladieme dôraz na súťaživosť a výsledky.

Schopnosť porozumenia a vcítenia sa do kože druhých,

nám však často chýba. Čo s tým?"

 

Pýtate sa, prečo mať Dúhovku v škole?

 

Táto jedinečná hra rozvíja základné kľúčové kompetencie žiakov v 21. tisícročí - EMPATIU, KOMUNIKÁCIU A SPOLUPRÁCU

 

Vďaka nej sa vaši žiaci..... "STANÚ DÚHOU V NIEKOHO MRAKU."

 

 

Jedinečná hra pre žiakov 1. stupňa základných škôl

DÚHOVKA ukrýva v sebe takéto úlohy:

Komunikačné cvičenia

Kartičky "Napíš a vysvetli",  "Nakresli", či "Zamysli sa" prinášajú témy sebalásky, porozumenia,  komunikácie a riešenia rôznych situácií.

Hry na emócie

Kartičkami "Uhádni, čo cítim?" sa dieťa učí spoznávať a ukotvovať jednotlivé emócie, porozumenie aj empatiu. Vhodné aj na psychologické sedenia.

Relaxačné úlohy

Výskumy dokazujú, že vďaka meditáciám sú deti pokojnejšie, sústredenejšie a dosahujú lepšie výsledky v škole. Dúhovka ponúka meditačné cvičenia napr. na zbavenie sa strachu, upokojenie mysle a pod.

Kreatívne hry

Pri kartách "Poskladaj príbeh s dobrým skutkom", "Zisti, čo sa stalo" alebo "Zahraj si príbeh" deti využívajú kreativitu, fantáziu a sústredenosť, pomocou ktorej spoznávajú jednotlivé témy života. 

Akčné úlohy

Dúhovka obsahuje aj rôzne úlohy pre podporu spolupráce, ale aj rôzne výzvy. Niektoré sú zamerané na hry v rodinách, iné si môžete zahrať aj na hodinách či v družine, alebo formou hry  rozdať milé "domáce úlohy" pre deti a rodičov na doma.

Na akých HODINÁCH v škole s ňou môžete pracovať?

 • na triednických hodinách
 • na ranných kruhoch
 • na etickej výchove
 • v družinách
 • na psychologických sedeniach
 • na hodinách sebapoznávania.

Čo vás s Dúhovkou čaká? Pozrite si toto krátke video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Čo  hra DÚHOVKA OBSAHUJE?

 • 80 kartičiek v krásnom vrecku, ktoré sú zároveň aj relaxačnými vymaľovánkami
 • Manuál ku hre (emailom)
 • 1 stranu s prázdnymi kartičkami na vlastné úlohy - dostanete ako bonus (emailom)

Aké typy úloh nájdete v DÚHOVKE?

 • na podporu súdržnosti v rodine
 • na porozumenie pocitom druhých
 • na rozvoj kreativity
 • na podporu spolupráce
 • liečivé úlohy - napr. na zbavenie sa strachu
 • na podporu vizualizovania, t.j. predstavivosti
 • na upokojenie mysle
 • na zvýšenie sebavedomia
 • na uvedomenie si dôležitosti vzájomných medziľudských vzťahov
 • na podporu ochrany, lásky a úcty k prírode
 • a mnohé ďalšie 🙂

A tu môžete nahliadnuť na úlohy z kartičiek bližšie 🙂

Detialnejšie inštruktážne videá spolu s bonusmi dostanete do emailu po zrealizovaní platby. 

Jedinečná hra na podporu a rozvoj empatie, porozumenia, kreativity a fantázie

Hra na podporu empatie Dúhovka

Strávite nádherný čas so svojimi žiakmi

Zabavíte sa spolu a sblížíte

Hravou formou proberete dôležité témy

Podporíte empatiu, súcit a porozumenie u vašich žiakov

Vaše deti sa naučia lepšie spolupracovať

Dozvedia sa ako čeliť strachu alebo iným problémom

Naučia sa, prečo ochraňovať prírodu a jej tvory

Rozviniete ich fantáziu a kreativitu

 

Kto je autorkou Dúhovky?

Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.

Sprievodkyňa rodičov i detí, inšpiratívna koučka, spisovateľka, vášnivá skúmateľka psychológie ženskej i detskej duše a rodového vedomia

Vždy som bola zvedavá a skúmavá. Snáď aj práve preto som vo svojom vysokoškolskom vzdelaní pokračovala až na doktorát, kde som sa výskumom konečne mohla zaoberať. Odborom bol finančný manažment práve preto, že išlo o oblasť, ktorá je hmatateľná a dotýka sa snáď každého. Po štúdiu som dlhé roky pôsobila ako pedagóg na ekonomických fakultách slovenských vysokých škôl a výskumný pracovník zaoberajúci sa finančným stavom malých a stretných podnikateľov na Slovensku. Neskôr som sa stala mamou dvoch úžasných bytostí, ktoré mi zmenili pohľad na rodičovstvo, deti, ale aj na život ako taký.

Po tom, ako som sa stala mamou, som vymenila výskum a učenie Podnikových financií za iné poslanie - rozvíjanie empatie, láskavosti a porozumenia u detí. Začala som písať knihy pre deti, ale aj pre rodičov. Za posledné roky som napísala viacero inšpiratívnych kníh, ktorých sa predalo viac ako 5000 kusov pre rodičov, pre ženy, ale tri liečivé knižky pre detské srdcia, ktoré im pomáhajú uvedomovať si vlastnú hodnotu. Naposledy uzreli svetlo sveta dve jedinečné hry, ktoré pomáhajú rozvíjať Písala som o témach, ktorými sme  s našimi deťmi týmito témami doma žili.

Dlhé roky sa v venujem meditovaniu a práci s nastavením mysle. Vďaka práci s deťmi sa moje nadšenie presunulo do samoorganizovaného štúdia psychológie detskej i rodičovskej duše, do skúmania vplyvu transgeneračných zranení, ktoré deformujú naše životy. Fascinovali ma výskumy neurológov a epigenetikov ako sú Dr. Bruce Lipton, Dr. Petra Levina, Dr. Gábor Maté a iní. Svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti osobného rozvoja som podporila aj koučinovým vzdelávaním, ktoré je akreditované i MŠSR. 

Do mojich programov, workshopov, ale aj kníh a hier vkladám:

 • viac ako dve desaťročia skúseností práce s ľudskou mysľou,
 • dlhoročné vlastné skúsenosti práce s detskou dušou z oblasti budovania sebahodnoty, sebalásky, ale aj budovania empatie a hraníc,
 • roky skúseností s meditovaním a osobným rozvojom,
 • dlhoročné skúsenosti z osobných stretnutí s rodičmi, ale aj s deťmi, ktoré sa udiali aj vďaka tisícom predaných kníh,
 • nadšenie neustále objavovať nové spojenia predtým zdanlivo nespojiteľných vecí a uzdravovania zdanlivo neuzdraviteľných bolestí,
 • vlastné transformačné skúsenosti s prácou s odovzdávaním rodových zranení, ktoré formujú naše životy,
 • roky neúnavného a nadšeného samoštúdia psychologických prác a najnovších vedeckých výskumov z oblasti detskej a vývinovej psycholģie.

K Dúhovke získavate 3 skvelé BONUSY!

 

1. List s kartičkami na vlastné úlohy

Pri hre Dúhovky vás alebo žiakov isto napadnú aj vlastné úlohy. Preto som pre vás ako bonus vytvorila aj list s predtlačenými kartičkami, ale bez úloh. Môžete si ich vytlačiť koľko chcete, A4 nalepiť na tvrdý výkres, postrihať a Dúhovku dopĺňať vlastnými nápaditými empatickými úlohami :-).

Smart online minikurz pre pedagógov a školských pracovníkov na tému Empatia

Jednoduchý, no práve na podstatu veci zameraný smart online minikurz pre školy - Empatia - kľúčová kompetencia žiakov v 21. storočí. 

3. 10 % zľava nákup knižky Čarovná cesta

Knižka Čarovná cesta učí deti vďačnosti, sebaláske, pradovať so strachom, ale aj hnevom. Navyše prináša meditačno-relaxačné cvičenia pre deti, ktoré majú nespočetne veľa dobrých účinkov na ich správanie aj výsledky. Knižka je nielen skvelým učebným prostriedkom v škole, ale aj ako vhodný darček pre deti pri rôznych príležitostiach.

 

Koľko stojí Dúhovka?

 

 

Cena DÚHOVKY je 29,90 eur. 

 

Dúhovka nie je obyčajná hra, s ktorou sa deti len pohrajú a odložia ju. Pomáha im rozvíjať schopnosti, ktoré ich budú sprevádzať CELÝ ŽIVOT! Empatia, spolupráca a komunikatívnosť budú zručnosti, ktoré dokonca budú kvalitu ich života URČOVAŤ a ZLEPŠOVAŤ.

  

Zdá sa vám, že je to za hracie kartičky veľa?

 

Pre mňa je to rok tvorivej práce, ktorú som tejto hre venovala, aby aj vaše deti na vašej škole raz mali krajší život. Aby sa naučili, ako pracovať so svojou mysľou, ako sa zbaviť strachov, ako podporiť sebalásku a hlavne empatiu, láskavosť a porozumenie voči sebe aj ostatným. 

 

Záleží na vašich hodnotách, čo považujete za dôležitejšie. 

 

K Dúhovke navyše dostanete pre školu skvelé bonusy!

 

 

 

 

Hra, v ktorej vyhrávajú všetci!

 

Vďaka láskavým a šťastným pocitom, ktoré pri jej hre v našom srdci vzniknú, vytvoríme v škole krajšie a vrúcnejšie prostredie. Vďaka tomu voči škole a učiteľom získajú väčšiu dôveru a 

budú sa v nej cítiť šťastnejšie a radostnejšie.

 

Hra, vďaka ktorej sa stanete dúhou v niekoho mraku 🙂

 

S Dúhovkou a Čarovnou cestou robím na školách aj zážitkové dopoludnia, ktoré pomáhajú detičkám podporovať rozvoj základných kompetencií 21. storočia

 

O Dúhovke a Čarovnej ceste v školách/škôlkach povedali:

V prvom rade ešte raz veľmi pekne ďakujeme za hru DÚHOVKA. Nevedela som sa dočkať, kedy si ju s deťmi v triede zahrám. Priznávam, že som si neprečítala predtým všetky kartičky, tak som sem – tam musela improvizovať. Úlohy som prispôsobovala a vysvetľovala tak, aby ich pochopili aj 5-6 ročné deti. Najmä pri úlohách typu „Uhádni, čo cítim“ som si pomenovanie pocitov často zjednodušovala a skôr som ich vlastne situačne opisovala, pretože väčšina detí v tomto veku ani netuší, čo to je opovrhnutie, zúfalstvo atď. Teda niežeby to nepoznali, ale nevedia to takto presne pomenovať, nemajú tieto slová zatiaľ zahrnuté vo svojich slovníkoch. Pocity som im hrala ja aj s malou scénkou a oni opisovali situáciu. Na konci som však vždy tento pocit pomenovala a vysvetlila, to je vtedy keď... aby si vedeli priradiť ku pocitu jeho správne pomenovanie. Úlohy majú rôzny časový fond niektoré trvali pár minúť, iné nám zabrali oveľa dlhší čas a sú tam aj také, ktoré som dávala deťom, aby si vyskúšali doma. Na druhý deň sme sa potom o nich rozprávali. Samotné deti táto hra veľmi zaujala, sami sa dožadovali, aby sme sa ku kartičkám vrátili. Niektoré deti by ich najradšej hrali celý deň, ale samozrejme sa našli aj takí pre ktorých bolo náročné udržať pozornosť, stíšiť sa, ponoriť do svojho vnútra a rozprávať o svojich pocitoch. Musela som preto starostlivo uvážiť koľko času im budeme venovať. Žiadne z detí som do hry nenútila a vlastne ani nemotivovala, čo je tiež taká malá forma manipulácieJ. Raz sme to vyskúšali a kto chcel, tak sa pridal, kto nechcel, tak si kreslil alebo sa v tichosti hral. Nakoniec sa však zapojili do hry aj tie deti, ktoré sa jej spočiatku vyhýbali. Myslím si, že v tomto veku dosť záleží aj na zanietení samotnej učiteľky a mňa veru táto hra bavila, pretože rozvíja presne tie hodnoty, ktoré sú podľa mňa v živote najdôležitejšie. Čo sa týka obsahu kartičiek, moje deti najviac zaujali hry spojené s relaxáciou a následným tvorením a tiež hry v ktorých mali tvoriť zo slov príbehy. Niektoré hry, najmä pod heslom „Choď von“ som si odložila na neskôr, keďže sa nám nedali uskutočniť. Ale vieme o nich a s radosťou si ich tiež zahráme. Hra DÚHOVKA je urobená naozaj multifunkčne, každá veková skupina detí si v tom niečo nájde a nezaškodí, ak si ju spolu s deťmi zahrajú aj dospelí a trošku potrasú svojím hodnotovým rebríčkom. Je vhodná nielen do škôl a škôlok, ale aj do rodiny, dokonca by som povedala, že s menším počtom hráčov to pôjde ľahšie, jasnejšie a najmä rýchlejšie. Moje deti sa vždy radi ku všetkému vyjadrujú a to som ich mala niekedy v skupine aj 20. Samozrejme som im všetkým chcela dať priestor a tak aj tá najjednoduchšia hra nám zabrala oveľa viac času. Sú tam hry jednoduché aj zložitejšie, zábavné, ale aj také, ktoré môžu vyplaviť na povrch naše malé „smútky“. Ale nebojte, vždy je tam krátky návod čo s nimi. Do väčšiny hier som sa zapájala aj ja, hlavne preto, aby som ich naviedla na želaný smer, alebo preto aby som ich povzbudila. Kartičiek s úlohami je naozaj veľa a komu sa ich nechce prispôsobovať veku detí, vie si z nich povyberať také o ktorých si myslí, že sú vhodné. Ale myslím si, že by to bola škoda. Aj 5-6 ročné deti, ktoré sa pripravujú na ďalší stupeň vzdelávania vedia splniť danú úlohu, ak im ju primerane vysvetlíte. Získajú tak nové skúsenosti, iný pohľad... Páči sa mi ako jemne, nenásilne vedú tieto kartičky, cez empatiu a spoluprácu, deti k lepšiemu pochopeniu seba, svojich vzťahov s inými i k pochopeniu sveta navôkol. Niektoré úlohy dávajú vzácne návody na upokojenie tela i mysle, sprítomnenie či zvládnutie nežiadúcich pocitov. Pre nás učiteľov môžu byť vzácnym diagnostickým nástrojom, pomocou ktorého vieme ďalej smerovať rozvoj detí tak, aby sa z nich vyrástli empatické, samostatné a emocionálne vyrovnané bytosti s hlboko zakorenenou láskou a úctou k životu. Predškolský vek je vzácne obdobie života človeka, všetko čo zažijete, precítite sa hlboko vrýva do vašej osobnosti a formuje vás, preto som presvedčená, že hra DÚHOVKA má svoje miesto i v materských školách a v rodinách s deťmi vo veku, kedy už budú ochotné sa s vami „hrať“.
Jankaučiteľka MŠ
Napriek tomu, že „Dúhovka“ je označená za rodinnú hru, musím priznať, že ako učiteľka som si pri čítaní úloh okamžite predstavovala, ako jednotlivé aktivity nadchnú aj mojich žiakov. Cieľom hry je spojiť, zoceliť rodinku, môže však prekrásne poukázať aj na to, aká dôležitá je súdržnosť a empatia v prostredí triedy. Verím, že práve pri hraní tejto hry, sa u detí môže posilniť pocit bezpečia a prijatia v kolektíve, aby sa začali cítiť aj vo svojej triede ako doma. Na druhej strane sa vďaka rozhovorom, ktoré prirodzene plynú z každej ilustrovanej kartičky, môžu žiaci dozvedieť o rôznorodosti každej rodinky, dokonca sa môžu navzájom inšpirovať. Myslím, že je dôležité učiť deti pozerať sa na svet srdcom.
Mgr. Linda Lilková, učiteľka
"Kartičky Dúhovka sme začali využívať v treťom ročníku na rannom kruhu. zatial máme za sebou len pár hodín, ale žiaci sa už vopred pýtajú, kedy budeme s kartičkami pracovať. Aktivity sú im veľmi blízke, pomáhajú im lepšie pochopiť svoje okolie, utužujú si pomocou nich svoje priateľstvá, dozvedajú sa viac o sebe. Tešia sa hlavne na kresliace úlohy, kedy do práce môžu zapojiť aj svoju kreativitu. Výzvové kartičky im dávajú viac zabrať. Pomocou nich sa učia spolupracovať. Oceňujem veľmi dobrý nápad autorky na vytvorenie taktýchto kartičiek.
Mgr. Ľubia Holičková, triedna učiteľka, ZS J.A.Komenského Sereď
"S Dúhovkou pracujem na každej etickej výchove odkedy ju máme. Úlohy, ktoré sú jej obsahom jednak ladia s plánmi etickej výchovy, no sú veľkou pomôckou k otvoreniu tém iným hravejším spôsobom ako na aký boli deti v našej škole zvyknuté. Vidím, že sa viac zamýšľajú nad témami, o to viac, keď to berú ako hru a radosť zo svojho osobného zdieľania. Je naozaj prínosom a Dúhovka by podľa môjho názoru namala chýbať na žiadnej škole."
Mgr. Silvia Zelinová, učiteľka etickej výchovy, ZŠ Lok
"Ďakujeme za obohatenie hodín etiky. Dúhovku som zaradila do mojich hodín a deti boli nadšené. zapájali sa do aktivít, bolo to pre ne niečo nové. Komunikovať sa snažili aj deti, ktoré mali dovtedy problém otvoiť sa pred ostatnými. Tešia sa na hodiny etiky a pýtajú si kartičky Dúhovky."
Mgr. Sylvia Pršková, učiteľka etickej výchovy
Čarovná cesta je nádherná knižka. Vďaka nej som ťa vlastne spoznala. Tak veľmi som si ju nechcela kúpiť, lebo mam kníh na mraky a ona mi vyskakovala stále odniekiaľ. Tak som začala byť zvedavá, klikla som si na ukážku a hneď som spoznala majstra v narábaní so slovami. Krásny a poučný príbeh. Milujem ho ja aj všetky deti, ktoré sprevádzam. Vždy je v spálni úžasné ticho ako počúvajú. Teším sa keď ho zase vytiahnem a budem čítať ďalšej triede❤️. Čo sa týka toho rozprávania detičiek, áno je to veľmi zle. Toľko veľa deti nám nejde do ZŠ práve pre ich výrazné rečové vady. Toľko 3 ročných deti, ktoré takmer vôbec nerozprávaju alebo im vôbec nerozumieme. Naša pohodlnosť a slepota nás dobiehajú. Dieťa potrebuje rečový vzor, rozprávať sa, pozorovať dospeláka napríklad pri čítaní rozpravok. Hry v tele ani rozprávky v TV toto nenahradia....nepomôžu dieťaťu v ničom. Práve naopak. Nebudem to rozpisovať, kto chce, vie si dohliadať prednášky neurológov a vplyve týchto vymožeností na vývin mozgu dieťaťa.
Jankaučiteľka v MŠ

Často kladené otázky (FAQ)

Pre akú vekovú kategóriu je hra určená?

Dúhovka je určená pre všetky vekové kategórie, preto, že učiteľ dokáže jednotlivé úlohy zľahčovať alebo sťažovať. Ideálna je však pre deti na prvom stupní základných škôl, prípadne pre predškolákov. 

Aká je doba dodania Dúhovky?

Doba dodania je max. 14 dní. 

Aké typy úloh sú v hre a ako si ich prispôsobiť, aby boli ako "šité" na moje vekové zloženie detí?

V Dúhovke sú úlohy na podporu kreativity, empatie, spolupráce, lásky k druhým, k Matičke Zemi, ale aj k sebe samým. Sú tam úlohy na upokojenie a relaxáciu :-), ale aj na zamýšľanie sa nad zaujímavými témami. 

 

Kartičky je potrebné si najskôr všetky prezrieť. Ak máte v triede deti, pre ktoré by boli úlohy zložité, môžete vybrať a odložiť na neskôr. Alebo ich môžete zjednodušiť - na prázdne kartičky, ktoré dostanete emialom ako bonus. Nezabudnite však nato, že aj ťažšie úlohy, môžu byť pre spoločnú debatu aj s menšími deťmi celkom zaujímavé :-).

Koľko je kartičiek vo vrecku?

Vo vrecku je 80 tlačených kartičiek spolu s návodom. Sú na nich čierno-biele kresbičky, ktoré zároveň slúžia ako relaxačné vymaľovanky pre malých aj veľkých. 

V čom sú uschované kartičky?

Kartičky dostanete v krásnom bavlnenom vrecku, ktoré ušila moja priateľka, tu na Slovensku. Takže tým zároveň podporíte domácu ručnú tvorbu :-). Vrecko je zdobené krásnou dúhou, ktorú namaľovala moja dcérka ako päťročná. 

Ako mi budú doručené bonusy ku hre?

Bonusy dostanete emailom ihneď po pripísaní platby na účet na váš email. Prosím ak nedorazia, hľadajte ich v hromadnej pošte alebo v spame. 

Máme Dúhovku,ktorú sme si kúpili dávnejšie ešte v elektonickej verzii v PDF, je medzi ňou a tlačenými kartičkami rozdiel?

Áno, rozdiel medzi nimi je. Cca 20 % kartičiek má nové úlohy :-). Určite odporúčam tlačenú. 

Ak som niektorú z vašich otázok nezodpovedala, napíšte prosím na email hraduhovka@gmail.com.

Odpovie vám a poradí so všetkým moja skvelá pomocníčka Olívia 🙂