Chcete mať na pracovisku zrelaxované a spokojné ženy?

Červený stan 

Relaxačný priestor pre ženy

Každá žena prechádza mesačne cyklickými fázami. Sú fázy, počas ktorých prekypuje viac energiou a fázy, počas ktorých potrebuje viac oddychu. Práve všímanie si a uvedomie týchto fáz podporuje spokojnosť žien v živote aj na pracovisku.  

 

Počas dohodnutých hodín mesačne vytvorím pre ženy vo vašej firme jedinečný priestor, kde budú môcť dočerpať svoje sily, vypustiť tlak, stres, emočne sa stabilizovať.

 

Viac info na www.monikasobekova.sk

Chcete mať spokojných zamestnancov, ktorí sú odolní voči stresu a emočne stabilní?

Relaxačno-meditačné stretnutia pre zamestnancov

Počas dohodnutých hodín mesačne vytvorím pre vašich zamestnancov zážitkové relaxačné stretnutia, kde sa budú ponárať do hlbín svojej duše, zbavovať sa stresu, relaxovať a podporovať svoju životnú energiu.   

 

 

Viac info na www.monikasobekova.sk

 

Pre viac info píš na info@monikasobekova.sk