Konzultácie 

Vo výnimočných prípadoch realizujem aj konzultácie. 

Moje poradenstvo je založené na vlastných skúsenostiach a prežitkoch, ktoré mi v živote na ceste poznania seba samej pomohli.

Cena za 1 hodinu stretnutia je 100 eur. V priemere trvá stretnutie 2 - 3 hodiny.