Túžite po tom, aby na vašej škole vládla empatia, láskavosť, spolupráca a komunikácia medzi žiakmi?

Chcete mať rovnako spokojných, pokojných a šťastných učiteľov?

 

PRINÁŠAM PRE VÁS pod záštitou o.z. Poznaním ku šťastiu

Hra na podporu a rozvoj empatie Dúhovka 

 

Jedinečná hra, ktorá podporujezákladné kompe-tencie žiakov v 21. storočí - empatiu, komunikáciu a spoluprácu. V tejto hre nájdete rôzne komunikačné cvičenia, hry na emócie, relaxačné úlohy, kreatívne hry a výzvy. Obsahuje 80 kartičiek v krásnom vrecku, ktoré sú zároveň aj relaxačnými vymaľovánkami a dokonca aj 1 stranu s prázdnymi kartičkami na vlastné úlohy, ktoré dostanete ako bonus.

Zážitkové prednášky na na podporu duševného zdravia pre deti

Zážitkové dopoludnie na rozvoj empatie, la'skavosti a porozumenia spojené s relaxačnými cvičeniami pre deti. Pracujeme tu s knížku Čarovná cesta a hrou Dúhovka.

Relaxačno-meditačné stretnutia pre deti na podporu duševného zdravia

Hra Poznaním ku šťastiu

 

40 motivačných, inšpiratívnych a liečivých viet + 2 prázdne kartičky na vlastné čarovné vetičky poznania. Táto hra sa môže hrať ako pexeso alebo ako inšpiratívne myšlienky či liečivé vety, o ktorých sa môžete spolu s deťmi rozprávať.

Zážitkové prednášky pre dievčatá PIERKO

 

Zážitkový workshop pre dievčatá na druhom stupni PIERKO - P - posilnená, I-intuitívna, E-emotívna, R- rozkvitnutá, K - kreatívna, O - oslobodená.

Pierko je dávnym symbolom šťastia, rovnováhy, obnovy a sily. Cieľom workshopu je ukázať dievčatám silu i dary ženstva, vďaka ktorým nadobudnú dôveru v seba a dokážu si budovať lepšie a kvalitnejšie vzťahy.  Inšpirujte ich v oblasti menštuácie, zdravia ženských orgánov a sexuality. 

Relaxačno-meditačné stretnutia pre učiteľov na podporu duševného zdravia