Chcete, aby u Vás na škole vládla medzi deťmi empatia, láskavosť a porozumenie?

Aby deti vedeli spolupracovať a vzájomne komunikovať?

 

"Vedecké výskumy jednoznačne dokazujú, že deti, ktoré sú empatické, láskavé a majú porozumenie pre druhých, sú v živote šťastnejšie a úspešnejšie."

 

 

Aj vaši žiaci...

 

 • nevedia dosť dobre komunikovať o svojich potrebách a pocitoch?
 • nerozumejú potrebám a pocitom ostatných ľudí či iných bytostí?
 • nevedia v rámci triedy spolupracovať a pomáhať?
 • sa nechcú podieľať na spoločných aktivitách?
 • nevedia pracovať so svojimi emóciami, hnevom či odpustením?
 • nevnímajú svoju jedinečnosť?
 • nezaujíma pomoc druhým?

POĎME TO SPOLU ZMENIŤ!

 

 

Začnite už DNES s vašimi deťmi,

PRÍJEMNE a HRAVO,

 

 

Pomocou našich hier Dúhovka a Poznaním ku šťastiu, ale aj vďaka našej knižke Čarovná cesta, som pre deti na vašej škole pripravila zážitkové dopoludnie 

 

ČAROVNÁ CESTA

Nadchneme sa spolu príbehom malého vĺčika, ktorý sa vydáva na cestu za šťastím, rovnako ako v živote každý z nás. Zažíva však na ceste rôzne výzvy - učí sa vnímať svoje dary, učí sa vďačnosti, pracovať so strachom či hnevom. Učí sa sile slov, ale aj tomu, že nemáme druhých súdiť, ak nevieme čo v skutočnosti zažívajú. Spoločníčkou mu je víla Amélia, ktorá ho učí meniť pohľad na život. 

 
Našimi pomocníkmi na čarovnej ceste životom sú naša: 

hra Dúhovka

hra Poznaním ku šťastiu

knižka Čarovná cesta

 

DÚHOVKA:

 • rozvíja empatiu
 • posilňuje komunikáciu
 • zlepšuje porozumenie
 • podporuje kreativitu
 • učí láskavosti
 • napomáha spolupráci
 • pre žiakov prvého stupňa

 
Nie súťaživosť, ale vzájomná pomoc!
Nie ja, ale ty!

Nie pre mňa, ale pre dobro nás všetkých!

 

 

Vedecké výskumy jednoznačne dokazujú,

že deťom po celom svete chýba dostatočná empatia!

             Nielen k členom svojej rodiny, k druhým ľuďom a prírode,

                                        ale aj k SEBE SAMÝM. 

 

Tento alarmujúci stav je dôsledkom nedostatku kvalitne spoločne stráveného času, chýbajúcej empatie a porozumenia v samotnej rodine, ale aj absentujúcej vzájomnej komunikácii a porozumeniu rozdielnych potrieb jej členov. 

 

 

 

"V Dánsku tento problém vnímajú tak silne,

že ju dokonca začali vyučovať na základných školách.

Nedostatok empatie je jedným z dôvodov, prečo sa my ľudia stávame

menej citlivými voči samým sebe a svojmu okoliu. 

Každý zvyčajne myslí iba na seba a na svoje dobro. 

Kladieme dôraz na súťaživosť a výsledky.

Schopnosť porozumenia a vcítenia sa do kože druhých,

nám však často chýba. Čo s tým?"

 

Hra "Poznaním ku šťastiu"

Knižka ČAROVNÁ CESTA

Na akých HODINÁCH v škole môžete s našimi hrami či knižkou pracovať?

 • na triednických hodinách
 • na ranných kruhoch
 • na etickej výchove
 • v družinách
 • na psychologických sedeniach
 • na hodinách sebapoznávania.

BENEFITY NAŠICH HIER

 • na podporu súdržnosti v rodine
 • na porozumenie pocitom druhých
 • na rozvoj kreativity
 • na podporu spolupráce
 • liečivé úlohy - napr. na zbavenie sa strachu
 • na podporu vizualizovania, t.j. predstavivosti
 • na upokojenie mysle
 • na zvýšenie sebavedomia
 • na uvedomenie si dôležitosti vzájomných medziľudských vzťahov
 • na podporu ochrany, lásky a úcty k prírode
 • a mnohé ďalšie 🙂

 

Kto je autorkou Dúhovky?

Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.

Sprievodkyňa rodičov i detí, inšpiratívna koučka, spisovateľka, vášnivá skúmateľka psychológie ženskej i detskej duše a rodového vedomia

Vždy som bola zvedavá a skúmavá. Snáď aj práve preto som vo svojom vysokoškolskom vzdelaní pokračovala až na doktorát, kde som sa výskumom konečne mohla zaoberať. Odborom bol finančný manažment práve preto, že išlo o oblasť, ktorá je hmatateľná a dotýka sa snáď každého. Po štúdiu som dlhé roky pôsobila ako pedagóg na ekonomických fakultách slovenských vysokých škôl a výskumný pracovník zaoberajúci sa finančným stavom malých a stretných podnikateľov na Slovensku. Neskôr som sa stala mamou dvoch úžasných bytostí, ktoré mi zmenili pohľad na rodičovstvo, deti, ale aj na život ako taký.

Po tom, ako som sa stala mamou, som vymenila výskum a učenie Podnikových financií za iné poslanie - rozvíjanie empatie, láskavosti a porozumenia u detí. Začala som písať knihy pre deti, ale aj pre rodičov. Za posledné roky som napísala viacero inšpiratívnych kníh, ktorých sa predalo viac ako 5000 kusov pre rodičov, pre ženy, ale tri liečivé knižky pre detské srdcia, ktoré im pomáhajú uvedomovať si vlastnú hodnotu. Naposledy uzreli svetlo sveta dve jedinečné hry, ktoré pomáhajú rozvíjať Písala som o témach, ktorými sme  s našimi deťmi týmito témami doma žili.

Dlhé roky sa v venujem meditovaniu a práci s nastavením mysle. Vďaka práci s deťmi sa moje nadšenie presunulo do samoorganizovaného štúdia psychológie detskej i rodičovskej duše, do skúmania vplyvu transgeneračných zranení, ktoré deformujú naše životy. Fascinovali ma výskumy neurológov a epigenetikov ako sú Dr. Bruce Lipton, Dr. Petra Levina, Dr. Gábor Maté a iní. Svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti osobného rozvoja som podporila aj koučinovým vzdelávaním, ktoré je akreditované i MŠSR. 

Do mojich programov, workshopov, ale aj kníh a hier vkladám:

 • viac ako dve desaťročia skúseností práce s ľudskou mysľou,
 • dlhoročné vlastné skúsenosti práce s detskou dušou z oblasti budovania sebahodnoty, sebalásky, ale aj budovania empatie a hraníc,
 • roky skúseností s meditovaním a osobným rozvojom,
 • dlhoročné skúsenosti z osobných stretnutí s rodičmi, ale aj s deťmi, ktoré sa udiali aj vďaka tisícom predaných kníh,
 • nadšenie neustále objavovať nové spojenia predtým zdanlivo nespojiteľných vecí a uzdravovania zdanlivo neuzdraviteľných bolestí,
 • vlastné transformačné skúsenosti s prácou s odovzdávaním rodových zranení, ktoré formujú naše životy,
 • roky neúnavného a nadšeného samoštúdia psychologických prác a najnovších vedeckých výskumov z oblasti detskej a vývinovej psycholģie.

 

Ako to celé funguje?

 

Zážitkové popoludnie ČAROVNÁ CESTA pre deti trvá cca 2 hodinky. Začína čítaním vybraných častí knižky Čarovná cesta. Deti spoznajú dve hlavné postavy - vĺčika a vílu Améliu. Vĺčik sa v príbehu knižky vydáva na cestu za šťastím. Amélia ho sprevádza. 

 

Na ceste za šťastím zažíva rôzne veci a práve úlohy z hry Dúhovka a inšpiratívne vety z hry "Poznaním ku šťastiu" mu pomáhajú CESTU zvládnuť. 

 

POZOR!

Mojím cieľom však nie je jednorazový zážitok pre deti. 

 

Na stretnutí spoznajú knižku, ale aj hru Dúhovka

či "Poznaním ku šťastiu" nielen deti.

Učitelia uvidia, ako sa s nimi dajú tvoriť rôzne zaujímavé cvičenia podporujúce rozvoj ich kompetencií. 

 

Dôležité je, aby s nimi deti PRACOVALI ĎALEJ, či už na ranných kruhoch, triednických hodinách, etickej výchove alebo v školskom klube.

 

Knižka sa dá využiť aj hra Dúhovka sa dajú využiť aj na trénovanie čítania s porozumením. 

 

 

 

Pre akú vekovú kategóriu je podujatie určené?

 • Prvý a druhý ročník - Čarovná cesta + Dúhovka
 • Tretí a štvrtý ročník - Čarovná cesta + Dúhovka + Poznaním ku šťastiu

 

V prípade záujmu ma kontaktujte na email info@monikasobekova.sk

 

O Dúhovke a Čarovnej ceste v školách/škôlkach povedali:

V marci našich prvákov a druhákov navštívila Monika Sobeková. Predstavila nám svoju knihu Čarovná cesta. Stretnutie s ňou deti veľmi bavilo. Prečítala im úryvok z knihy. Počas celej prechádzky Čarovnou cestou deti zaujala rôznymi aktivitami. Na záver sa zahrali Dúhovku. Deti mali zo stretnutia veľkú radosť, lebo sa presvedčili, že je v poriadku správať sa slušne, mať sa rád, pociťovať hnev, no všetko má svoje hranice. Deti kniha zaujala aj preto, lebo je písaná iným štýlom ako väčšina detských kníh. V knihe Čarovná cesta si nájdu svoje aj dospelí, ktorí už častokrát zabudli čo je to empatia. Deti zo stretnutia odchádzali s pokojom a láskou v srdci. Z knihy čerpáme dodnes a pripomíname si, ako boli rôzne situácie riešené v knihe. Týmto chcem Monike veľmi pekne poďakovať, za veľký prínos našim deťom ❤️.
Mgr. Milada Koborová, učiteľka
Spoločné čítanie knihy „Čarovná cesta“ s deťmi na hodinách nám dávalo odpovede na mnohé otázky a možnosti riešenia každodenných, nielen školských, situácií. Prežívali a analyzovali sme správanie víly Amélie, vĺčika i ostatných postáv. Následné stretnutie v našej škole s pani Monikou Sobekovou bolo pre nás dopoludním plným empatie, srdečnej komunikácie, emocionálneho prežívania a zážitkov. Jednotlivé kapitoly knihy odporúčam aj ako náplň triednických hodín.
Mgr. Zdenka Práznovská, učiteľka
V prvom rade ešte raz veľmi pekne ďakujeme za hru DÚHOVKA. Nevedela som sa dočkať, kedy si ju s deťmi v triede zahrám. Priznávam, že som si neprečítala predtým všetky kartičky, tak som sem – tam musela improvizovať. Úlohy som prispôsobovala a vysvetľovala tak, aby ich pochopili aj 5-6 ročné deti. Najmä pri úlohách typu „Uhádni, čo cítim“ som si pomenovanie pocitov často zjednodušovala a skôr som ich vlastne situačne opisovala, pretože väčšina detí v tomto veku ani netuší, čo to je opovrhnutie, zúfalstvo atď. Teda niežeby to nepoznali, ale nevedia to takto presne pomenovať, nemajú tieto slová zatiaľ zahrnuté vo svojich slovníkoch. Pocity som im hrala ja aj s malou scénkou a oni opisovali situáciu. Na konci som však vždy tento pocit pomenovala a vysvetlila, to je vtedy keď... aby si vedeli priradiť ku pocitu jeho správne pomenovanie. Úlohy majú rôzny časový fond niektoré trvali pár minúť, iné nám zabrali oveľa dlhší čas a sú tam aj také, ktoré som dávala deťom, aby si vyskúšali doma. Na druhý deň sme sa potom o nich rozprávali. Samotné deti táto hra veľmi zaujala, sami sa dožadovali, aby sme sa ku kartičkám vrátili. Niektoré deti by ich najradšej hrali celý deň, ale samozrejme sa našli aj takí pre ktorých bolo náročné udržať pozornosť, stíšiť sa, ponoriť do svojho vnútra a rozprávať o svojich pocitoch. Musela som preto starostlivo uvážiť koľko času im budeme venovať. Žiadne z detí som do hry nenútila a vlastne ani nemotivovala, čo je tiež taká malá forma manipulácieJ. Raz sme to vyskúšali a kto chcel, tak sa pridal, kto nechcel, tak si kreslil alebo sa v tichosti hral. Nakoniec sa však zapojili do hry aj tie deti, ktoré sa jej spočiatku vyhýbali. Myslím si, že v tomto veku dosť záleží aj na zanietení samotnej učiteľky a mňa veru táto hra bavila, pretože rozvíja presne tie hodnoty, ktoré sú podľa mňa v živote najdôležitejšie. Čo sa týka obsahu kartičiek, moje deti najviac zaujali hry spojené s relaxáciou a následným tvorením a tiež hry v ktorých mali tvoriť zo slov príbehy. Niektoré hry, najmä pod heslom „Choď von“ som si odložila na neskôr, keďže sa nám nedali uskutočniť. Ale vieme o nich a s radosťou si ich tiež zahráme. Hra DÚHOVKA je urobená naozaj multifunkčne, každá veková skupina detí si v tom niečo nájde a nezaškodí, ak si ju spolu s deťmi zahrajú aj dospelí a trošku potrasú svojím hodnotovým rebríčkom. Je vhodná nielen do škôl a škôlok, ale aj do rodiny, dokonca by som povedala, že s menším počtom hráčov to pôjde ľahšie, jasnejšie a najmä rýchlejšie. Moje deti sa vždy radi ku všetkému vyjadrujú a to som ich mala niekedy v skupine aj 20. Samozrejme som im všetkým chcela dať priestor a tak aj tá najjednoduchšia hra nám zabrala oveľa viac času. Sú tam hry jednoduché aj zložitejšie, zábavné, ale aj také, ktoré môžu vyplaviť na povrch naše malé „smútky“. Ale nebojte, vždy je tam krátky návod čo s nimi. Do väčšiny hier som sa zapájala aj ja, hlavne preto, aby som ich naviedla na želaný smer, alebo preto aby som ich povzbudila. Kartičiek s úlohami je naozaj veľa a komu sa ich nechce prispôsobovať veku detí, vie si z nich povyberať také o ktorých si myslí, že sú vhodné. Ale myslím si, že by to bola škoda. Aj 5-6 ročné deti, ktoré sa pripravujú na ďalší stupeň vzdelávania vedia splniť danú úlohu, ak im ju primerane vysvetlíte. Získajú tak nové skúsenosti, iný pohľad... Páči sa mi ako jemne, nenásilne vedú tieto kartičky, cez empatiu a spoluprácu, deti k lepšiemu pochopeniu seba, svojich vzťahov s inými i k pochopeniu sveta navôkol. Niektoré úlohy dávajú vzácne návody na upokojenie tela i mysle, sprítomnenie či zvládnutie nežiadúcich pocitov. Pre nás učiteľov môžu byť vzácnym diagnostickým nástrojom, pomocou ktorého vieme ďalej smerovať rozvoj detí tak, aby sa z nich vyrástli empatické, samostatné a emocionálne vyrovnané bytosti s hlboko zakorenenou láskou a úctou k životu. Predškolský vek je vzácne obdobie života človeka, všetko čo zažijete, precítite sa hlboko vrýva do vašej osobnosti a formuje vás, preto som presvedčená, že hra DÚHOVKA má svoje miesto i v materských školách a v rodinách s deťmi vo veku, kedy už budú ochotné sa s vami „hrať“.
Jankaučiteľka MŠ
Napriek tomu, že „Dúhovka“ je označená za rodinnú hru, musím priznať, že ako učiteľka som si pri čítaní úloh okamžite predstavovala, ako jednotlivé aktivity nadchnú aj mojich žiakov. Cieľom hry je spojiť, zoceliť rodinku, môže však prekrásne poukázať aj na to, aká dôležitá je súdržnosť a empatia v prostredí triedy. Verím, že práve pri hraní tejto hry, sa u detí môže posilniť pocit bezpečia a prijatia v kolektíve, aby sa začali cítiť aj vo svojej triede ako doma. Na druhej strane sa vďaka rozhovorom, ktoré prirodzene plynú z každej ilustrovanej kartičky, môžu žiaci dozvedieť o rôznorodosti každej rodinky, dokonca sa môžu navzájom inšpirovať. Myslím, že je dôležité učiť deti pozerať sa na svet srdcom.
Mgr. Linda Lilková, učiteľka
"Kartičky Dúhovka sme začali využívať v treťom ročníku na rannom kruhu. zatial máme za sebou len pár hodín, ale žiaci sa už vopred pýtajú, kedy budeme s kartičkami pracovať. Aktivity sú im veľmi blízke, pomáhajú im lepšie pochopiť svoje okolie, utužujú si pomocou nich svoje priateľstvá, dozvedajú sa viac o sebe. Tešia sa hlavne na kresliace úlohy, kedy do práce môžu zapojiť aj svoju kreativitu. Výzvové kartičky im dávajú viac zabrať. Pomocou nich sa učia spolupracovať. Oceňujem veľmi dobrý nápad autorky na vytvorenie taktýchto kartičiek.
Mgr. Ľubia Holičková, triedna učiteľka, ZS J.A.Komenského Sereď
"S Dúhovkou pracujem na každej etickej výchove odkedy ju máme. Úlohy, ktoré sú jej obsahom jednak ladia s plánmi etickej výchovy, no sú veľkou pomôckou k otvoreniu tém iným hravejším spôsobom ako na aký boli deti v našej škole zvyknuté. Vidím, že sa viac zamýšľajú nad témami, o to viac, keď to berú ako hru a radosť zo svojho osobného zdieľania. Je naozaj prínosom a Dúhovka by podľa môjho názoru namala chýbať na žiadnej škole."
Mgr. Silvia Zelinová, učiteľka etickej výchovy, ZŠ Lok
"Ďakujeme za obohatenie hodín etiky. Dúhovku som zaradila do mojich hodín a deti boli nadšené. zapájali sa do aktivít, bolo to pre ne niečo nové. Komunikovať sa snažili aj deti, ktoré mali dovtedy problém otvoiť sa pred ostatnými. Tešia sa na hodiny etiky a pýtajú si kartičky Dúhovky."
Mgr. Sylvia Pršková, učiteľka etickej výchovy
Čarovná cesta je nádherná knižka. Vďaka nej som ťa vlastne spoznala. Tak veľmi som si ju nechcela kúpiť, lebo mam kníh na mraky a ona mi vyskakovala stále odniekiaľ. Tak som začala byť zvedavá, klikla som si na ukážku a hneď som spoznala majstra v narábaní so slovami. Krásny a poučný príbeh. Milujem ho ja aj všetky deti, ktoré sprevádzam. Vždy je v spálni úžasné ticho ako počúvajú. Teším sa keď ho zase vytiahnem a budem čítať ďalšej triede❤️. Čo sa týka toho rozprávania detičiek, áno je to veľmi zle. Toľko veľa deti nám nejde do ZŠ práve pre ich výrazné rečové vady. Toľko 3 ročných deti, ktoré takmer vôbec nerozprávaju alebo im vôbec nerozumieme. Naša pohodlnosť a slepota nás dobiehajú. Dieťa potrebuje rečový vzor, rozprávať sa, pozorovať dospeláka napríklad pri čítaní rozpravok. Hry v tele ani rozprávky v TV toto nenahradia....nepomôžu dieťaťu v ničom. Práve naopak. Nebudem to rozpisovať, kto chce, vie si dohliadať prednášky neurológov a vplyve týchto vymožeností na vývin mozgu dieťaťa.
Jankaučiteľka v MŠ