Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za Vašu návštevu na našich stránkach, veľmi nás teší Váš záujem. Berieme
ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich stránok
cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre nás dôležitá
záležitosť, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme vážne.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto web stránok spracovávame v súlade
so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie
Na požiadanie Vám Monika Sobeková Majková, konateľ spoločnosti Cesta k sebe, s.r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či
a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Ak by aj napriek našej snahe o správnosť údajov
a ich aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.
Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na
info@monikasobekova.sk, kde sme k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v
prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov
Získavanie a spracovávanie osobných údajov
Keď navštívite naše web stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom
IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku,
z ktorej nás navštívite a taktiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú iba
vtedy, aj nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísania
cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť
Cesta k sebe, s.r.o. prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby
chránila u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.
Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov
Cesta k sebe, s.r.o. používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových
stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely
vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných
právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní
diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia
Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a
službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme
dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli
údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete
kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého
emailu.

Cookies
Cesta k sebe, s.r.o. používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie
návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé
“súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu
vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu,
či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookies na Vašom
počítači.
Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prehlásenie predávajúceho: Cesta k sebe, s.r.o. se zaväzuje plne rešpektovať dôverný
charakter Vašich osobných a firemných dát, ktorá sú zabezpečené proti neautorizovanému
prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke eBookov sú
potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu,
vrátane potrebných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich
bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym
zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci
so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databáze Cesta k sebe, s.r.o., IČO 52437043, sídlo Šalgočka 182, 92554 ako správca (www.monikasobekova.sk), a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre
marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov
podľa zákona č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o
pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.
V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na: info@monikasobekova.sk

Monika Sobeková Majková