Prinášame ti 2 online kurzy poznania

Aký je rozdiel medzi kurzom 4 tajomstvá LÁSKY a PREBUDENÁ?

4 tajomstvá LÁSKY

4 týždňový online

kurz poznania

Prebudená

12 týždňový transformačný

online program